Uitvaartzorg Luc CocquytUitvaartzorg Luc Cocquyt en zijn team staan niet alleen tot uw dienst in Lovendegem-Vinderhoute, maar tot ver buiten de eigen gemeente.

Uitvaartzorg Luc Cocquyt biedt u alle mogelijkheden aan die u van een uitvaartcentrum kunt verwachten. Wij bieden u een totaalpakket aan, gaande van het rouwdrukwerk tot de keuze van een grafzerk of urneveldmonument.

Bij het overlijden van een familielid of een dierbare nemen wij heel wat zorgen uit handen. Naast het verdriet dat u moet verwerken, wordt u ook geconfronteerd met formaliteiten die vervuld moeten worden. Daarom is het voor u een hele geruststelling dat Uitvaartzorg Luc Cocquyt u behulpzaam is in dit administratief, financieel en maatschappelijk gebeuren.


Elk sterven is uniek

Onze eerste vereiste is zich inleven in de gevoelens van hen die rouwen, om op een passende wijze de getroffen familie te begeleiden en te helpen bij het nemen van bepaalde keuzes. Aan de hand van uw wensen verzorgen wij de uitvaart op een discrete, vlotte en stijlvolle manier.


Sporen van een bestaan

Iemand verliezen die je dierbaar is : het is één van de zwaarste dingen in een mensenleven en het went nooit. Toch worden we allemaal vroeg of laat geconfronteerd met een afscheid. Om het gemis te verzachten, houden we vast aan wat blijft. Iedere mens laat immers sporen na op zijn levensweg. Sommige zijn tastbaar, concrete verwezenlijkingen. Andere zijn onaantastbaar, maar wel degelijk voelbaar.We staan stil bij wie iemand was. Bij wat zijn of haar leven betekende en kan blijven betekenen voor wie achterblijft. Zo vind je troost in mooie herinneringen. Vergeten doe je immers nooit …


Uitvaartzorg Luc Cocquyt
Molendreef 77, 9920 Lovendegem
Oostveldkouter 163, 9920 Lovendegem
Tel. 09 372 03 77 – GSM 0476 94 62 52
Bereikbaar 24/24, 7/7


Muziek werd geschreven en opgedragen aan naaste overledenen en nabestaanden … †